Isaje, Cerkiew, Isaje, Sąd Ostateczny
 
 
[5/5] Data zdjęcia: 2018-09-22, autor: Wojciech Pysz