Nieznajowa, Cerkiew, Cerkiew drewniana
 
 
[1/2] autor nieznany, licencja: Public Domain, www.nac.gov.pl