Leluchów, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[3/4] Data zdjęcia: 2020-08-23, autor: Paweł Hajnus