Dubicze Cerkiewne, Cerkiew
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2016-05-17, autor: Wojciech Pysz