Dubicze Cerkiewne, Cerkiew
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2009-07-11, autor: Polimerek, Wikipedia