Lubycza Kniazie, Cerkiew, Ikona z cerkwi
 
 
[7/8] Data zdjęcia: 2018-01-27, autor nieznany, licencja: Public Domain, ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu