Radruż, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[11/17] Data zdjęcia: 2013-10-12, autor: Wojciech Pysz