Radruż, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[12/17] Data zdjęcia: 2013-10-12, autor: Wojciech Pysz