Radruż, Cerkiew, Zwieńczenie ikonostasu
 
 
[13/17] Data zdjęcia: 2013-10-12, autor: Wojciech Pysz