Radruż, Cerkiew, Ikona namiestna Chrystus Nauczający
 
 
[15/17] Data zdjęcia: 2013-10-12, autor: Wojciech Pysz