Radruż, Cerkiew, Polichromia
 
 
[16/17] Data zdjęcia: 2006-07-15, autor: Wojciech Pysz