Łaziska, Dawna cerkiew
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2008-06-07, autor: Krzysztof Zdeb