Buśno, Cerkiew
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2009-05-24, autor: Wojciech Koczułap, pl.wikipedia.pl,