Kreców, Cerkiew, Węgieł prezbiterium
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 1969, autor: J. Langda, [1] str. 133,