Kramarzówka, Cerkiew, Pieczęć cerkwi
 
 
[/100] Data zdjęcia: 1876, autor nieznany