Siedliska, Cerkiew, Chrystus Nauczający
 
 
[79/100] Data zdjęcia: 2019-02-16, autor: Wojciech Pysz