Siedliska, Cerkiew, Fragment ikonostasu
 
 
[74/100] Data zdjęcia: 2019-02-16, autor: Wojciech Pysz