Bogusza, Kościół, Cerkiew w krajobrazie
 
 
[75/100] Data zdjęcia: 2010-04-18, autor: Henryk Bielamowicz, pl.wiki.org,