Bogusza, Cerkiew
 
 
[74/100] Data zdjęcia: 2007-08-25, autor: Wojciech Pysz