Bogusza, Cerkiew, Dzwonnica
 
 
[68/100] Data zdjęcia: 2007-08-25, autor: Wojciech Pysz