Lubycza Kniazie, Cerkiew
 
 
[8/8] Data zdjęcia: 2021-01-02, autor: kulczyk, licencja: Creative Commons BY SA