Ulicske Krive, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[57/100] Data zdjęcia: 2004, autor: Maria Zarnayova, www.drevenechramy.sk,