Wojkowa, Cerkiew
 
 
[52/100] Data zdjęcia: 2017-08-10, autor: Krzysztof Zdeb