Surochów, Cerkiew
 
 
[45/100] Data zdjęcia: 2016-05-28, autor: Janusz Kowal