Owczary (Rychwałd), Cerkiew, Św. Mikołaj z Owczar
 
 
[41/100] Data zdjęcia: 2021-01-05, autor: Dariusz Szuwalski, Muzeum w Sanoku / M.Janocha, Ikony w Polsce,