Łosie, Cerkiew
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2015-10-28, autor: Wojciech Pysz