Łosie, Cerkiew, Kaplica w krajobrazie
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2015-10-28, autor: Wojciech Pysz