Czarnorzeki, Cerkiew
 
 
[/100] Data zdjęcia: 2020-07-19, autor: Wojciech Pysz