Czarnorzeki, Cerkiew, Wnętrze współczesne
 
 
[100/100] Data zdjęcia: 2020-07-19, autor: Wojciech Pysz