Czarnorzeki, Cerkiew, Cerkiew w krajobrazie
 
 
[99/100] Data zdjęcia: 2020-09-21, autor: Wojciech Pysz