Bartne, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[86/100] Data zdjęcia: 2013-08-19, autor: ASkonieczna, kalejdoskop.h2.pl,