Smerekowiec, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[80/100] Data zdjęcia: 2018-06-16, autor: strona parafii