Smerekowiec, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[96/100] Data zdjęcia: 2018-06-16, autor: strona parafii, licencja: Fair use