Smerekowiec, Cerkiew, Konfesja
 
 
[78/100] Data zdjęcia: 2018-06-16, autor: strona parafii