Smerekowiec, Cerkiew, Rząd Proroków i Apostołów
 
 
[77/100] Data zdjęcia: 2018-06-16, autor: strona parafii