Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Zwiatowanie
 
 
[75/100] Data zdjęcia: 2018-06-16, autor: strona parafii