Nowica, Cerkiew
 
 
[49/100] Data zdjęcia: 2007-09-25, autor: Wojciech Pysz