Nowica, Cerkiew, Ołtarz boczny
 
 
[45/100] Data zdjęcia: 2014-06-24, autor: Bractwo Gutenberga, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, skład zespołu: Joanna Młynarska, Hanna Myszka, Maciej Widzowski,