Drohobycz, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[49/100] Data zdjęcia: 2018-09-23, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA