Drohobycz, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[33/100] Data zdjęcia: 2018-09-23, autor: Wojciech Pysz