Drohobycz, Cerkiew, Polichromia prezbiterium
 
 
[28/100] Data zdjęcia: 2018-09-23, autor: Wojciech Pysz