Wólka Żmijowska, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[24/100] autor: Stefan Fedorowski, [46] il. 14,