Bartne, Cerkiew
 
 
[61/100] Data zdjęcia: 2016-07-20, autor: kulczyk, licencja: Creative Commons BY SA