Bodruzal, Cerkiew
 
 
[53/100] Data zdjęcia: 2019-09-21, autor: kulczyk, licencja: Creative Commons BY SA