Krzeczowice, Cerkiew
 
 
[45/100] Data zdjęcia: 2021-06-06, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA