Węgierka, Cerkiew, Cmentarz przycerkiewny
 
 
[37/100] Data zdjęcia: 2020-06-07, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA