Blechnarka, Cerkiew
 
 
[34/100] Data zdjęcia: 2013-10-20, autor: Henryk Bielamowicz, licencja: Creative Commons BY SA, commons.wikimedia.org