Użok, Cerkiew
 
 
[34/100] Data zdjęcia: 2008-10-11, autor: Henryk Bielamowicz, licencja: Creative Commons BY SA, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79062315