Florynka, Cerkiew, Cerkiew prawosławna
 
 
[24/100] Data zdjęcia: 1930, autor nieznany, licencja: Fair use, źródło: ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie