Radruż, Cerkiew, Dom diaka
 
 
[8/17] Data zdjęcia: 2005-05-02, autor: Jola Dziubińska