Kotań, Cerkiew, Stan w latach 50. XX w.
 
 
[16/100] autor nieznany, licencja: Creative Commons BY SA, źródło: ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie