Radruż, Cerkiew, Dzwonninca
 
 
[3/17] Data zdjęcia: 2005-05-27, autor: Jola Dziubińska